Головна

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ,  у результаті опрацювання курсу «Планування та організація діяльності підприємства»  Ви повинні знати:

 • правові основи економічного характеру організації та планування діяльності підприємств;
 • методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків;
 • зміст та завдання планування, його роль у підвищенні ефективності виробництва;
 • систему планів підприємства та його підрозділів;
 • порядок розробки довгострокових і поточних планів підприємства;
 • методи організації виробництва основних та допоміжних підрозділів;
 • основні напрями удосконалення планово-економічної роботи на підприємстві, адекватні прийнятим новим законам України, іншим урядовим нормативним актам, що регулюють економічні відносини.

Ви повинні уміти:

 • обирати господарську стратегію на внутрішньогосподарському рівні;
 • проводити розрахунки планових показників, необхідних для виконання самостійної роботи в планово-економічних службах підприємств;
 • застосовувати сучасні математичні методи розрахунків, системи автоматизованого управління з використанням сучасних програмних продуктів;
 • складати бізнес-план розвитку підприємства.

 

Бажаю успіхів!!!!!!!  Макарець М.М.

 

 

Advertisements